.

 https://www.nostebukten.org/aktuelle-saker3/103-ekserserhuset-i-bybildet-pa-1800-tallet

 

 

1821 - 2021

Ekserserhuset i Bergen i 200 år

Siste nytt om Ekserserhuset

 

 

GJEVE (Gjenreis Ekserserhuset venneforeningen)

 

GJEVE-årsmeldingen 2022-2023

 

GJEVE-årsmeldingen 2021-2022 

 

GJEVE-årsmeldingen 2020-2021

 

GJEVE-årsmeldingen 2019-2020

 

GJEVE-årsmeldingen 2018-2019

 

GJEVE-årsmeldingen 2017-2018

 

GJEVE merknad til høringen om Kulturarenaplan 2019 - 2030

Griegs Landkjenning (Opus 31) oppført 16.06.18 kl. 05:08 om morgen, vist live på NRK 2:  https://tv.nrk.no/serie/grieg-minutt-for-minutt/DVFJ40003118/15-06-2018

Grieg dirigerte en oppføring av Landkjenning på Ekserserhuset i august 1873. 

Dikkedokken er utsatt for byggeplaner tilsvarende fire Bergen Rådhus: På sydsiden 30 000 kvm.; på nordsiden 14 500 kvm. 

Fem Dikkedokken-NORD bilder (1, 2, 3, 4,  5) viser konsekvensene av utbygging.

Se Dikkedokken-lenken og konsekvenskartet som viser hvordan Westfal-Larsen vil ruinere trehusmiljøet ved Dikkedokken-SYD, samt i et Flygeblad om Dikkedokken-SYD (<dette flygeblad er fra et eldre høringsrunde.)

Banesmaukvartalet - et forfallsprosjekt?

Opp i all elendigheten har det også fremkommet gode nyheter

 

Stikkord for prosjektet til Westfal-Larsen (via sitt underselskap Berstad Eiendom): brutalistisk arkitektur, 30 000 kvm, 100 parkeringsplasser, 500-600 kontoransatte og fravikelse fra de opprinnelige påstander om at planen var til kulturformål, samt totalt fravær av tilpasning til det historiske boligstrøket ved Verftet. Tiltakshaveren vil plassere sitt foreslåtte nybygg midt mellom to verneverdige byggverk: Dikkedokken og sjøboden på Nøstegaten 82.
(John  Cleese hadde et lignende arkitektforslag):

 

Bilder med undertekster av de mest utsatte husene er på konsekvenskartet på link 4b og merknaden fra Nøstet, Verftet og Klosteret velforening er på link 4c. 

 

Tiltakshaveren på Nøstegaten 50-56 "Nøstet Panorama" har fått lov til å bygge 1914 kvm. ekstra på det allerede utilbørlig store prosjekt: Den 23.01.13 ga Seksjon for byggesak i Bergen kommune dispensasjon fra å gi nabovarsel, viser til saksnr. 201212642.

Sparebanken Vests (SpV) konsekvensanalyser for et finanssenter på Engen har systematisk undervurderte overbelastningen et finanssenter på Engen vil forårsake. En kritikk av SpVs konsekvensanalyser finnes her

Bilder av bl.a. gravefunn foran Nøstegaten 41-43 (sewww.bt.no/nyheter/lokalt/Gjorde-funn-på-Noestet-953031.html)  finnes på Et innholdsrikt interaktivt kart for området omkring Sukkerhusbryggen-Nøstetorget under linken Sukkerhusbryggen. Her ses fotografens ståsteder i 45 bilder fra ca. 1890-2011. Bildene er koblet til et kart fra 1913. I de eldre bildene er Sukkerhusbryggen en liten øy knyttet til Nøstetorget med en landgang. Senere ble hopen på sørsiden dessverre fylt inn for å lage en parkeringsplass. Kantsteinen på den innfylte hop på sørsiden av landgangen til Sukkerhusbryggen er intakt, noe som muliggjør utvidelse av det restaurerte havneanlegget rundt Nøsteboden dersom personer med beslutningsmyndighet tar initiativet. Nøstetorget sluttet å eksistere da det ble en parkeringsplass, men under asfalten ligger Nøstetorgets brosteiner og torget kan gjenoppstå. En ny fare truer på nordsiden av Sukkerhusbryggen i form av en "midlertidig" spunt utfylling som skal gi tilgang til utbygningsprosjektet på Nøstegaten 50-56. Utfyllingen begynte i april 2013. Strafferammen dersom utfyllingen blir permanent er bare 400 000 kr, mens gevinsten for tiltakshaveren er flere titalls millioner. Utfyllingen med forurensende rivemasser fra rivetomten vil ikke være nødvendig dersom utbyggingen var på en skala tilpasset det tilgrensede boligstrøket på Nøstet. Utbyggingen på Nøstegaten 50-56 vil føre til en kaskade av skygger som ytterligere vil forringe solbelysningen av Jonsvollskvartalet/Engen/DNS.

  

Alternativ planskisse for og perspektiver på Nøstegaten 50-56.  viser hvordan Nøstegaten 50-56 var, hvordan den vil komme til å bli etter utilbørlig kommersiell utnyttelse, samt et alternativt forslag med hensynsfulle tilretteleggelser for nærmiljøet.

På et bildet fra ca. 1870 under lenken Jonsvollsgaten 2 i ord og bilder ; ser man døren til passasjen fra Engen til Ekserserhuset. Under Ekserserhuset er spesifikasjoner om konstruksjonen; under Inhabilitet om Nøstegaten 50-60 er statusen til en klage til Sivilombudsmannen.

Nøstet, Verftet og Klosteret velforenings merknad til ny reguleringsplan for Bergen indre havn er en protest mot planer for en 200 meter lang pir utenfor USF. Klikk her for å se merknaden og ti bilder fra sju ulike utsiktspunkter som dokumenterer konsekvensene av pir-utbyggingen. Den 26.03.12 fikk Havnevesenet tillatelese av Bergen Kommune til å investere opp til 62 millioner kr. for piren ved USF; 35 millioner kr. som lån fra kommunens lånefond. Etter planen vil piren være en forlengelse av Hurtigruteterminalen.