Siste nytt om Ekserserhuset

 

Siste nytt om Bergens første kulturhus

 

 

16.10.23: Halvannet år etter bystyrets enstemmige vedtak av 30.03.22 fremkom resultater av handling.

Det var da rapporten Ekserserhuset - kalkyle og tilstandrapport ble levert.

Rapporten ble bestilt av kulturbyråden og var utarbeidet av Etat for utbygging. Ekserserhuset - kalkyle og tilstandsrapport

er en kvantativ analyse av omfanget av det økonomisk ansvaret til Sparebanken Vest for å gjenreise

Ekserserhuset. Dvs. forplikelsen til Sparebanken Vest. I tillegg til dette kvantitative analyse, har GJEVE også

utarbeidet en kvalititative analyse som viser at Ekserserhuset ikke er bare en forpliktelse. Huset er også

en ressurs med mangfoldige unike egenskaper og muligheter. 

 

21.07.23: Den 21.07.23 publisert BT en av de beste artikkler som er blitt skrevet om Eksererhuset på mange år:

https://eavis.bt.no/titles/bergenstidende/2071/publications/2121708071/pages/42/articles/1859606/42/1

Artikkelen av den 21.07.23 var skrevet på vegne av den utvidete Ekserserhusgruppen.

I den elektronisk versjonen av artikkelen vil du også finne lenker til følgende:

- artikkelen av Sissel Hamre Dagsland fra 2001 som er en god oversiktsartikkel om historien til Ekserserhuset.

- lenke til det enstemmig kommunal vedtaket av den 30.03.22 om gjenreising av Ekserserhuset på Baneveien.

 

03.07.23: https://www.bt.no/kultur/i/4olk1E/kampen-om-det-gamle-huset-dette-ville-ikke-skjedd-i-dag

30.06.23: https://www.bt.no/kultur/i/EQXPQa/byggene-ble-kjoept-for-en-krone-regningen-til-naa-er-paa-29-millioner

29.06.23: https://www.bt.no/kultur/i/dwaBJz/her-ligger-huset-alle-har-en-mening-om-plankene-koster-banken-516000-kroner-i-aarlig-husleie

 

15.06.23: GJEVE-årsmeldingen 2022-2023

 

24.04.23: For første gang var pressen kritisk til Nøstegaten Eiendom AS:

https://www.ba.no/er-det-rart-vi-ler-av-bergen-kommune/o/5-8-2229038

 

23.04.23: I reguleringsplanen for Sentralbadet ble det fremmet et forslag om å innlemme fortauet på Ekserserhustomt-siden

av Baneveien inn i reguleringsplanen. Det fremgår i GJEVE merknad om Sentralbadet at dette er dårlig begrunnet og unødvendig. 

 

30.03.23 GJEVE hadde et møtte med kulturbyråd om Ekserserhuset. Hovedfokus på møtte var byrådens manglende handling i forhold

bystyrevedtakene av 22.04.20 og 30.03.22. 

 

23.10.22: 200-årsjubileumsheftet (elektronisk versjon)

Ekserserhuset - Det første kulturhuset

https://issuu.com/gjeve/docs/ekserserhuset_hefte_uten_pass

(vennligst bruk Full Screen innstilling)

 

14.09.22: BT skriver endelig om forhandlingene med Nøstegaten Eiendom AS.

https://www.bt.no/kultur/i/MogVym/forhandlingene-om-bergens-nye-kulturhus-har-stoppet-opp

BT-artikkelen, til tross for sine mangler, er en sårt tiltrengt oppdatering av statusen til gjenreising av Ekserserhuset. 

Her er noen kommentarer til artikkelen:

- artikkelen bekrefter at forhandlingene har stoppet opp pga. uenighet mellom Bergen kommune og Nøstegaten Eiendom AS om prissetting av 270 kvm. tilleggsareal som trengs for å gjenreise Ekserserhuset.

- artikkelen sier ingenting om prinsipielle spørsmål omkring hvordan Nøstegaten Eiendom AS kjøpte disse 270 kvm. fra Bergen kommune for én krone og Nøstegaten Eiendom AS vil så selge det samme tomtearealet tilbake til Bergen kommune for et mye høyere beløp.

- artikkelen sier ingenting omkring premissene som lå til grunn for at Nøstegaten Eiendom AS fikk lov til å kjøpe det nevnte arealet for én krone i 2009: Nøstegaten Eiendom har siden verken oppfylt kjøps- eller salgstilbudet. (Både kjøps- og salgstilbudet dreier seg om restaurering og bruk av Nøstegaten 39-45. Fasadene til bygningene ble riktignok restaurert på forsiden, men ikke innvendig og bare Nøstegaten 45/Trikken kafé er blitt tatt i bruk.)

 

19.04.22: Til tross for den høyst offentlige progresjon i bystyret den 30.03.22, har det vært en hemmeligholdt hengemyr når det gjelder forhandlinger med Nøstegaten Eiendom AS. Den 19.04.22 ble det bekreftet det vi lenge hadde mistanker om

"Partene står langt fra hverandre i forhandlingene, og det pågår ikke aktive forhandlinger i dag."  - Dette ifølge jurist og spesialrådgiver Ellen Aarrestad ved Etat for bygg og eiendom. 

 

30.03.22: Bystyret vedtok enstemmig både byrådets innstilling om Ekserserhuset som et kommunalt kulturhus og utvalg for finans, kultur og næring sin innstilling om at omkostninger for gjenreisingen i sin helhet skal tilfalle Sparebanken Vest. Aldri før har bystyret vært mer forent om å handle for gjenreising av Ekserserhuset. https://www.bergen.kommune.no/politikk/bystyret/bystyret-2019-2023/behandlede-saker/kultur-og-idrett/skal-gjenreise-ekserserhuset-som-kommunalt-kulturhus

 

16.03.22: Bystyrets utvalg for finans, kultur og næring ga sin enstemmige støtte til byrådets innstilling om at Ekserserhuset skal være et offentlig kulturhus eid av Bergen kommune. I tillegg vektla utvalget Sparebanken Vest sin forpliktelse til å bekoste gjenreisingen av Ekserserhuset. Dette fremgår av denne lenken til opptaket av møte den16.03.22: https://bergen.kommunetv.no/archive/445

Den politiske behandlingen av Ekserserhuset som vedvarer i 12 minutter begynner 1 timer og 52 minutter inn i opptaket.

 

Februar 2022: Generell status til Ekserserhuset

Den 10. februar vedtok Bergen byråd sin innstilling om at Ekserserhuset skal være et offentlig kulturhus eid av Bergen kommune. GJEVE og andre nærmiljøorganisasjoner er meget positiv til byrådets innstilling, men det er mye arbeid som står igjen. I første omgang opprettelse av en prosjektgruppe for planleggningsarbeidet omkring gjenreising av Ekserserhuset.

ekseralle

På bildet er medlemmer av Amatørkulturrådets Gruppe for Ekserserhuset og Kulturbyråd Katrine Nødtvedt samlet på tomten på Nøstet, der Ekserserhuset skal gjenreises. Gruppen har stor bredde og består av blant andre av representanter fra amatørkulturen, velforeninger, buekorps og Fortidsminneforeningen Bergen lokallag. Gruppen har de siste årene arbeidet for at Norges første kulturhus i fremtiden skal brukes av frivillighet og amatørkultur. 
- Vi er veldig fornøyde med at Kulturbyråden foreslår at et gjenreist Ekserserhus blir for frivilligheten. Kulturbyråden fortjente selvsagt blomster, sier Inger-Lise Skarstein, som mener at det er viktig med vern gjennom bruk av det historiske kulturbygget. 
I går var Ekserserhuset til behandling i Byrådet som fattet følgende gledelige vedtak:
«Ekserserhuset gjenreises som et kommunalt, lavterskel kulturhus, så nært opp til sin opprinnelige form som mulig, men etter gjeldende byggtekniske krav og standarder.»

(utdrag fra nyhetsbladet til Amatørkulturrådet)

  

05.02.22: Videoopptak av intervju med byråd Nødtvedt (2:35 min.):

https://amatorkultur.no/ekserserhuset-blir-kulturhus/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=fredagsbrevet-fra-amatorkulturradet_109

02.02.22: Endelig!  https://www.bt.no/kultur/i/66edPQ/bergens-eldste-konsertbygg-blir-kulturhus

01.02.22: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/bk360/5323373/Framstilling-Ekserserhuset-gjenreising-som-kommunalt-kulturhus

 

 

1821 - 2021

Ekserserhuset i Bergen i 200 år

 

03.09.21:  200-årsjubileumshefte offentliggjørt. Hefte Ekserserhuset - Det første kulturhuset (16 sider) finnes på USF i vandrehallen ved Nordnes bydelshuset ved inngangen; Stranges Stiftelse; og Bergen Offentlige Hovedbiblioteket ved trappene.

(Her finner du lett lesbar større versjoner av faksimilene fra hefte med saksopplysninger om Ekserserhusskandalen.)

 

 

16.03.21: https://www.ba.no/ba-mener-et-eksempel-pa-utrolig-kommunal-sommel/o/5-8-1570551

BA 160321 

                                                       BA 160321 Piddien

15.03.21: https://www.ba.no/kampen-har-pagatt-i-20-ar-na-haster-det/s/5-8-1566190 Last ned pdf

BA 150321 JPG 19 MB 

24.02.21: Uttalelse fra årsmøte i Fortidsminneforeningen

30.12.20: I mars 1871 var Ole Bull på en middag med datidens fremste amerikansk poet. Middagen førte til verdens første Leif Erikson monument pga. veldedighetkonserten på Ekserserhuset der Bull, Grieg og Bjørnson opptrådte. Her er velkomstvideoen (4 min.) om det berømte huset der middagen fant sted:

https://www.nps.gov/media/video/view.htm?id=F50053A4-EB5F-A59A-F6B7C84CEAA1B327

29.11.20: Det har aldri blitt bekreftet at buekorpsene begynte på Ekserserhuset, men ifølge Einar Langlo ved Buekorpsmuseet var Bergens første kjent buekorps Baneveiens Kompagni (nå nedlagt) etablert i 1848:  https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/6z4RBe/fanene-betyr-alt

Baneveien var en av de nærmeste gatene til den original Ekserserhustomten og gaten til den ny Ekserserhustomten som ble vedtatt i Bergen bystyret den 22.04.20.

24.11.20: Møte med kulturbyråd Katrine Nødtvedt

17.11.20: En av de siste hindringer vedrørende eierforholdet på grunnen som tilgrenser den kommunalt eide Ekserserhustomten kan være løst. https://www.bt.no/kultur/i/OQ3o21/slik-vil-de-gjenreise-bergens-eldste-konsertscene

24.10.20:  På grunn av at Sparebanken Vest vil selge sin bygning på Jonsvollskvartelet ble FaceBook gruppen

A - N - S - V - A - R opprettet:  https://www.facebook.com/groups/368583481157214/media 

Argumentasjoner

Nå for

Sparebanken

Vest sitt

Ansvar for

Reising av Ekserserhuset

21.10.20:  I Bergen bystyret spurte tidligere kulturbyråd Julie Andersland det nåværende kulturbyrådbyråd Katrine Nødtvedt om statusen til gjenreising av Ekserserhuset. Nødtvedt sa at kommunen venter på miljøbrønnprøver. I dagene deretter tok styrelederen i GJEVE en ringerunde for å avklare når miljøbrønnprøvene vil være ferdig. Byantikvaren v/ Mette Torslett sa at de måtte søke dispensasjon fra Riksantikvaren for å gjennomføre miljøbrønnprøver på Ekserserhustomten, men Riksantikvaren v/ Merete Moldung sa at søknaden om dispensasjon var ikke engang sendt! Ringte tilbake til Byantikvaren som sa at søknaden om dispensasjon måtte søkes av en form for prosjektledelse. Per oktober 2020 eksisterer ingen prosjektledelse for gjenreising av Ekserserhuset.

03.09.20: Endelig fastslått at CUBUS-forslaget dreier seg ikke om Ekserserhuset:

https://www.ba.no/vil-grave-ut-underjordisk-hall-til-lekeland-og-pepperkakebyen/s/5-8-1383762

CUBUS og Bergen Sentrum AS har ikke noe ansvar for Ekserserhuset og de handler utelukkende ut fra egne interesser. De har likevel blitt tildelt en tillit som har ført til at de har klart å kapre midler fra Sparebanken Vest som skulle ha gått til Ekserserhuset (Viser til GJEVE-årsmeldingen 2019-2020). Av den grunn står prosjekteringsarbeidet for Ekserserhusets gjenreising i september 2020 på bar bakke. Samtidig har allmennheten pga. en ukritisk presse blitt villedet til å tro at gjenreising av Ekserserhuset er nært forestående. Ekserserhustomten står klar. Riksantikvaren har sagt sitt. Bergen bystyre har den 22.04.20 gjennomført de siste formaliteter for Ekserserhusets gjenreising ved å avlegge krigsskadetomten på Baneveien for Ekserserhuset. Vi mangler bare de siste planer for en autentisk gjenreising. Det er tiden å slutte å tulle! Slutt å kapre midler! BiT Teaterergarasjen prøvde i 2010 å avlede midler for Ekserserhuset til BiT sitt eget prosjekt. De ansvarlige myndigheter derimot ble ikke klok av denne erfaringen og i 2019 klarte arkitektfimaet CUBUS å få tak i over 100 000 kr. fra Bergen kommune, midler fra Sparebanken Vest som var øremerket for Ekserserhusets gjenreising. Gang på gang har all erfaring vist at man aldri kan være for årvåken. Høsten 2020 fortsetter kampen foran 200-års markering for Ekserserhuset fra 1821.

06.07.20: Ekserserhuset i bybildet på 1800-tallet

30.06.20: Ikke la Ekserserhuset bli redusert til en foaje til Pepperkakebyen! Denne skissen av et slaktet Ekserserhus viser til faren ved CUBUS-forslaget.

15.06.20: GJEVE-årsmeldingen 2019-2020

22.04.20: https://www.bergen.kommune.no/politikk/bystyret/bystyret-2019-2023/behandlede-saker/kultur-og-idrett/setter-av-tomt-til-ekserserhuset

30.01.20: Gjenreising av Ekserserhuset ble behandlet i byrådet.

23.01.20: I en rekke offentlige dokumenter fremgår det at eieren av Jonsvollskvartalet Sparebanken Vest er forpliktet til å gjenreise Ekserserhuset. Kostnaden er ca. 20 millioner kroner, men ifølge denne BT-artikkelen vil noen i Sparebanken Vest prøve å slippe unna ved å bare betale ca. 2,5 millioner kroner:

https://www.bt.no/kultur/i/Adg0qA/her-vil-byraadet-gjenreise-ekserserhuset

23.01.20: https://www.ba.no/har-endelig-funnet-ny-tomt-til-ekserserhuset/s/5-8-1219252

23.01.20: Byrådet er i økende grad positiv og engasjert i gjenreising av Ekserserhuset på Baneveien:

https://www.bergen.kommune.no/politikk/byradet/7055/7058/article-164154 

22.01.20: Notater til Mulighetsstudien offentliggjørt:

https://www.bergen.kommune.no/politikk/styresett/#/utvalg/900101/mote/1962557/sak/218455

I september 2019 gikk byrådet i Bergen inn for at Ekserserhuset skulle gjenreises på Baneveien. Ifølge Mulighetsstudien er det også teknisk sett mulig. 

05.12.19: Mulighetsstudien for gjenreising av Ekserserhuset fullført.

28.11.19: https://www.ba.no/kultur/okonomi-og-naringsliv/nyhet/ekserserhuset-spenstige-planer-far-ekspert-stotte/s/5-8-1186719

27.11.19: https://www.ba.no/debatt/debatt/meninger/nostet-med-sine-tre-musketerer/o/5-8-1184742 

21.11.19: Tegninger for et gjenreisningsforslag ble offentliggjørt i BA: 

 https://www.ba.no/okonomi-og-naringsliv/kulturhus/nyhet/se-ferske-tegninger-her-er-byens-nye-turistattraksjon/s/5-8-1179070

Disse tegninger av arkitektfirm CUBUS har eksistert siden tidlig i 2019.

Kort fortalt, det positiv er at CUBUS (i samarbeid med Bergen Sentrum AS) har klart å få i gang en reguleringsprosess for gjenreisning av Ekserserhuset på krigsskadetomten. 

Det negative er at de historiske kvaliteter til Ekserserhuset med sine 460 kvadrat meter forsvinner i CUBUS sitt 1200 kvadrat meters forslag. CUBUS-forslaget er altså tre ganger større enn gulvarealet til Ekserserhuset. 

 

Status til Mulighetsstudien per november 2019

Kulturarenaplan 2019 - 2030 for Bergen kommune forespeilet at en Mulighetsstudie for gjenreising av Ekserserhuset vil bli igangsatt. I januar 2019 undertegnet byråd Anna Elise Tryti et brev om at Mulighetsstudien vil bli fullført innen valgperioden til det forrige bystyret var ferdig, dvs. innen oktober 2019. Så ble vi gjentatte ganger fortalt at vårt innspill til Dialogmøtet/Dialogdugnaden den 15. mai 2019, der ca. 40-50 deltakere var til stede, ville ligge til grunn for Mulighetsstudien. Underveis ble dette løftet gjentatt gang på gang i telefonsamtaler med Fagavdeling for kunst og kulturutvikling i Bergen kommune og i telefonsamtaler med

samfunnskontakt Ådland-Dale ved Sparebanken Vest. Sparebanken Vest er som kjent forpliktet til å gjenreise Ekserserhuset. Både Fagavdeling for kunst og kulturutvikling og Sparebanken Vest sikret oss gjentatte ganger at Mulighetsstudien var i full gang. Den 06.11.19 ble deler av Mulighetsstudien stanset! Dager etterpå fikk vi melding om at Mulighhetsstudien ble ikke stanset, det var bare slik at prosjektlederen til Mulighetsstudien stanset midlertidig sine aktiviteter. Vi siden fikk melding om at han startet på nytt i Mulighetsstudien. Grunnen til midlertidig stans ble aldri avklart.

08.11.19: https://www.ba.no/kultur/okonomi-og-naringsliv/nyhet/ba-fant-bortgjemt-kulturskatt-bergen-gir-blaffen/s/5-8-1170376

06.11.19: Mulighetsstudien stanset!

I ett helt år har Bergen kommune forespeilet allmenheten at en Mulighetsstudie for gjenreising av Ekserserhuset vil bli gjennomført innen høsten 2019. Den 06.11.19 kom den sjokkerende melding om at Mulighetsstudien er blitt stanset. Kommunen har misbrukt vår tillit til det ytterste. Vi er blitt fortalt underveis at Mulighetsstudien var under planlegging, under oppstart og i full gang. 

20.09.19: 20 år siden bystyret vedtok nedtaking og "snarlig" gjenreising av Ekserserhhuset. For å markere skandalen som begynte den 20.09.99 ble et brev sendt ut til over 50 medlemmer av Bergen bystyret den 20.09.19. Brevet ble publisert i BA og BT:

https://www.ba.no/debatt/debatt/meninger/bystyret-har-muligheten-til-a-avvikle-en-skandale/o/5-8-1136930

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/4qvv49/kjaere-nyvalgte-bystyremedlemmer-ikke-glem-ekserserhuset

05.09.19: Det fremgår i følgende saksfremstilling at byrådet er positiv til gjenreising av Ekserserhuset på Baneveien: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/2125264/Framstilling-Plassering-av-Ekserserhuset-i-Baneveien- 

og byrådet har fattet vedtak: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/2181163/Innstilling-vedtak-Plassering-av-Ekserserhuset-i-Baneveien-

Churchill ville ha sagt: https://www.youtube.com/watch?v=pdRH5wzCQQw

15.06.19: Årsmøte i GJEVE:  GJEVE-årsmeldingen 2018-2019

14.06.19: Roger Iversen har lenge sakt seg villig til å jobbe med gjenreising av Ekserserhuset, men den 14.06.19 sa han at han hadde det for travelt til å ta seg av den daglig driften.

14.05.19: https://www.bt.no/kultur/i/8mOEzE/De-vil-bygge-underjordisk-pepperkakeby-pa-Nostet 

29.03.19: I juletidsskriften til Sydnes & Nøstet vel fra 2018 fremgår det at innen første kvartalet av 2019 vil GJEVE prøve å istandsette en Dialogdugnad mellom beslutningsansvarlige i Bergen kommune og aktører som ønsker Ekserserhuset gjenreist på krigsskadetomten. Vi fikk så lovnader fra Bergen kommune om et møte våren 2019.

16.01.19: Hva Nøstegaten Eiendom AS har sagt gjennom årene (og hva de har gjort) 

24.10.18: Bystyret behandler Kulturarenaplan 2019 -2030. Ekserserhuset ble nevnt i flere merknader fra høringen: https://www.bergen.kommune.no/politikk/byradet/7055/7058/article-157347

28.08.18: GJEVE merknad til høringen om Kulturarenaplan 2019 - 2030

28.06.18: Kulturarenaplan 2019 - 2030 til høring

(Ekserserhuset er omtalt på sidene 67 - 69 helt mot slutten av dokumentet.)

Kulturarenaplan 2019 - 2030 kan forhåpentligvis forløse snart tyve år med kommunal forsømmelse og ansvarsfraskrivelse. Det er ingen unnskyldninger igjen, verken ansvarsmessig, planmessig, eller prosjekteringsmessig for å ikke jobbe tett og direkt mot Ekserserhusets gjenreising på Baneveien.

15.-16.06.18: Griegs Landkjenning (Opus 31) ble oppført på Grieghallen

kl. 05:08 om morgen og ble vist live på NRK2: https://tv.nrk.no/serie/grieg-minutt-for-minutt/DVFJ40003118/15-06-2018

Grieg dirigerte en oppføring av Landkjenning på Ekserserhuset i august 1873 under den berømte 

veldedighetskonserten der Bjørnstjerne Bjørnson og Ole Bull også var tilstede.

15.06.18: årsmøtet i GJEVE (Gjenreis Ekserserhuset venneforeningen)

I det kommende året vil GJEVE jobbe for å sikre at gjenreising av

Ekserserhuset på Banevein blir prioritert høyt på Kulturarenaplan 2019 - 2030.

07.06.18: GJEVE-årsmeldingen 2017-2018

våren 2018: innspill til Kulturarenaplan 2019 - 2030 skal integreres inn i planen

som ifølge Bergen kommune skal til høring i juni 2018.

16.02.18: Frist å sende inn innspill som kan ligge til grunn for Kulturarenaplan 2019-2030.

25.01.18: Oppstart og innspillkonfernase for ny kulturarenaplan 2019-2030.

I 2018 skal Kulturarenaplan 2019 -2030 ut til høring. Det forventes at Ekserserhuset

skal få en høy prioritet og profilering, men for ordens skyld ta kontakt med politikere

for å sikre at Ekserserhuset får den vektlegging den fortjener. Etter snart 20 år med kommunal forsømmelse og skandeløse sendrektighet er det på tide at gjenreising av Ekserserhuset prioriteres høyt.

04.10.17: Billedanalyse av Ekserserhuset

15.06.17: Årsmøte i GJEVE (Gjenreis Ekserserhuset venneforeningen)

I det kommende året vil vi visualisere hvordan Ekserserhuset var (og kan komme til å bli). Dette er viktig fordi det finnes knapt et menneske i livet i dag som husker hvordan interiøret av Ekserserhuset så ut i sin glanstid da Edvard Grieg kalte huset det skjønne lokalet som kalles Ekserserhuset. Halvparten av det indre volumet av Ekserserhuset ligger innenfor loftens unike bærekonstruksjon som i Grieg sin tid så ut som langskipet i et høytsvevende kirkehvelv. I tiden etter DNS overtok bygget ble det interiør helhetsinntrykket gjort usynlig pga. et gulv som ble lagt på hanebjelkene for å skape en annen etasje for oppbevaring av scenerekvisita.

02.05.17: Ingen unnskyldninger igjen for å ikke gjenreise Ekserserhuset! Erna sikret at BiT og Carte Blanche fikk midler til Sentralbadet. Krigsskadetomten på Baneveien ble dermed ledig.

18.03.17: Et åpent brev til Boston i regi av GJEVE sendt til et dusin journalister i Boston Globe, samt ulike kulturaktører og historiske foreninger i Boston der de ble orientert om Ekserserhusets rolle i anskaffelsen av midlene til verdens første Leif Erikson monument i Boston.

20.02.17: http://www.bt.no/btmeninger/debatt/Lokalpolitikerne-ma-sta-opp-330688b.html

16.02.17: https://www.ba.no/debatt/bergen-sentrum/sentralbadet/kampen-om-sentralbadet-bor-engasjere-flere/o/5-8-518797

13.02.17: Uttalelse fra Bergen lokallag av Fortidsminneforeningen

Til Byrådet i Bergen v/ byrådsleder Harald Schelderup

Gjenreis Ekserserhuset nå!

Bergen Lokallag av Fortidsminneforeningen vil minne om forpliktelsen til å gjenreise Ekserserhuset. Forpliktelsen som lå til grunn for tillatelsen for nedtaking av Ekserserhuset er at huset skal gjenreises i sitt opphavelige miljø. 

Siden Ekserserhuset ble demontert i 2001 har det gang på gang blitt påvist at krigsskadetomten bak Nøstegaten 39-45 er den tomten som best kan oppfylle forpliktelsen fra Bergen kommune og Riksantikvaren.

Etter 17 år med ansvarsfraskrivelse ber vi om at konkrete tiltak for Ekserserhusets gjenreisning igangsettes i det nåværende året slik at huset kan stå klart for 200-årsjubileum i 2021.

https://fortidsminneforeningen.no/avdelinger/nyheter-hordaland/krever-ekserserhuset-fra-1821-gjenreist-na

Høsten 2016: Sydnes og Nøstet velforening, samt Nøstet, Verftet og Klosteret velforening har undertegnet en intensjonsavtale der de fremmer sine ønsker om å ta i bruk Ekserserhuset når den en gang blir gjenreist.

23.06.16: Avklaringsmøte mellom Gjenreis Ekserserhuset venneforeningen (GJEVE) og Sparebanken Vest (SpV): Den 13.06.16 kom urovekkende ytringer fra et høystående medlem av konsernledelsen i SpV der han ga uttrykk for at han var i tvil over at SpV var forpliktet til å gjenreise Ekserserhuset. Et avklaringsmøte ble så avholdt mellom GJEVE og informasjonssjefen i SpV der det aktuelle medlem av konsernledelsen også var tilstede. Den 23.06.16 bekreftet informasjonssjefen at SpV var forpliktet til å gjenreise Ekserserhuset, noe som er i tråd med hva tre ulike informasjonssjefer i SpV har sagt siden 2007 da SpV overtok forpliktelsene om å gjenreise Ekserserhuset. Avklaringsmøte den 23.06.16 bekreftet to ting:

- SpV er forpliktet til å gjenreise Ekserserhuset

- SpV har underprioritert gjenreisning av Ekserserhuset i en slik grad at der var mulig for at et medlem av konsernledelsen ikke engang var kjent med SpV sin forpliktelse til å gjenreise Ekserserhuset.

Vi i GJEVE spør om dette skyldtes at politikere i Bergen ikke har vært engasjert nok til å påminne SpV om deres forpliktelser?

20.01.16: http://www.nrk.no/hordaland/her-har-kulturminnet-ligget-stablet-i-15-ar-1.12757209 

20.01.16: Ekserserhuset på NRK radio: https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-hordaland/DKHO02001316/20-01-2016#t=1h6m10s

20.01.16: Forslaget til Oddny Miljeteig vedtatt i Bergen bystyret.

13.01.16: http://www.arstadposten.no/2016/01/13/forslag-fra-oddny-miljeteig-sv-200-arsfeiring-av-ekserserhuset-i-eget-bygg2021/

06.01.16: Forslaget til Oddny Mijleteig om gjenreisning av Ekserserhuset fikk tilslutning av komite for finans, kultur og næring i Bergen kommune.

07.12.15: Byrådet avventer gjenreisning inntil fremtidig bruk av Sentralbadet nærmere kartlagt. http://www3.bergen.kommune.no/BKSAK_filer/bksak/2016/KFIN/2015520172-5643332.pdf

xx.09.15: BergenByLiv, en samlingsorganisasjon for velforeninger i Bergen Sentrum, gikk inn for at tomten på Nøsterekkekvartalet ved Sentralbadet bør brukes for gjenreisning av Ekserserhuset (hvis BIT, Carte Blanche og DNS får overta Sentralbadet).

22.06.15: http://www.bt.no/kultur/Fortsatt-strid-om-Ekserserhuset-3385365.html

05.06.15: Ekserserhuset og høringen til byplanen Bergen 2030

Forfallets veiledere Tekstskjembilde

20.05.15: Carte Blanche kan bruke Sentralbadet  http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-vestlandsrevyen/DKHO99052015/20-05-2015#t=6m34s      

02.03.15: Kommunens mulighetsanalyse viste at Sentralbadet er ideell for BIT-Teatergarasjon.

21.07.14: Forslag fra Oddny Miljeteig oversendt til Bergen kommune.

23.04.14: rettssak varslet: BIT-teatergarasjen prøver å seg på en moralsk forkastelig røvertokt på Nøsterekkekvartalet.

01.04.14: GJEVE-tale til kulturkomitéen i Bergen kommune.

06.03.14: Ekserserhuset befart av kulturkomitéen.

29.10.13: Den treenige skandalen på Nøstet  publisert i BT. Treenighetsskandalen igangsatt av kommunal utilregnelighet har rammet to viktige kulturinstitusjoner: Ekserserhuset og BIT-Teatergarasjen; treenighetsskandalen kan også ramme Nøsterekkekvartalet. Denne kommunale kjedekollisjonen ble igangsatt av visjonsløse politikere på villspor.

Den treenige skandalen p Nstet Tekst skjermbilde

 

04.10.13: GJEVE fikk et tilbud om prosjekteringsarbeid for gjenreisning av Ekserserhuset. Tilbudet er utarbeidet av arkitektfirma OPA FORM a/s og inneholder et prisanslag for prosjekteringsarbeidet. OPA FORM er en av de veldig få arkitektfirmaene i Bergen som tar hensyn til tradisjonelle trehusmiljøer samtidig som de er nyskapende. Hvem som skal betale er ikke avklart ennå, men det er vel å merke at i de sju årene som har gått siden Sparebanken Vest i 2007 overtok ansvaret for gjenreisning av Ekserserhuset har de ikke gjort noe for å sikre Ekserserhusets gjenreisning.

Høsten 2013: Merknader til høringsrunden om Nøsterekkekvartalet der Ekserserhuset ønskes gjenreist:

I korte trekk vekla merknaden fra GJEVE  multiskandalen som har funnet sted på Nøstet som begynte i 1999 og fremgår fremdeles. (Denne 14-årige skandalen ville få sin forløsning med Ekserserhusets gjenreisning på Nøsterekkekvartalet.) GJEVE-merknaden viser til at hvis BIT skulle bygges på Nøsterekkekvartalet vil det innebære at naboene vil få sin eiendommen fratatt i den hensikt å bygge en bygning i strid med kommunedelplan sentrum og som også vil være ulovlig i hht. kulturminneloven. GJEVE-merknaden viser til et kart der det fremkommer at det opprinnelige BIT på Nøstegaten 54 var mye bredere enn Ekserserhuset; fra tegningen fremgår det at Ekserserhuset vil passe perfekt på Nøsterekkekvartalet, mens BIT vil være for bred slik at landets eldste urbane husrekke vil bli skadelidende. 

I korte trekk vektla merknaden fra Nøstet, Verftet og Klosteret velforening den harme velforeningen opplever i kjølvannet av hvordan et fiktivt kulturformål i form av gjenreisning av BIT på Nøstegaten 54, ble brukt i reguleringen av Nøstegaten 50-56. Dette representerer misbruk av kultur på det groveste.

I merknaden fra huseierne av Nøsterekken (Nøstegaten 39 - 45) fremgår blant annet følgende (sitat):

Det er og må være et overordnet og bærekraftig mål for kommunen å sikre trehusets historie i det Bergenske by bildet. Nøstetorget er en av de siste mulighetene til å gjøre akkurat dette.

Denne fredete husrekke langs Nøstegaten har en Sikring/frednings sone rundt eiendommen, vi viser til kulturminneloven § 3,4,5,6 mm.

En nedbygging av vår husrekke vil få og ha store konsekvenser for byggenes identitet og for intensjonen i inngått avtale med kommunen. Vi er godt i gang med restaureringen/utbygningen i tråd med avtalen vi har med kommunen. Vi kan ikke godta at det blir oppført et stort og tungt betongbygg imot disse historiske bygg. Det ville vel være mer naturlig at man eventuelt kunne utvide trehusmiljøet ved å plassere ekserserhuset på tilstøttende areal. ... BIT forslag er en lettvint løsning, en løsning som er lite kreativ og mangler historisk bærekraft. Vi motsetter oss tiltak som for alltid nedbygger Norges kulturhistorie.

 

2007-2014: Sparebanken Vests (SpV) manglende ansvarstaking for Ekserserhuset:

I årene mellom 2007 og 2014 gjorde Klakegg ingenting for å sikre at Ekserserhuset ble gjenreist ved Jonsvollskvartalet slik SpV er forpliktet å gjøre som følge av at de kjøpte kvartalet. Februar 2014 belønnet SpV Klakegg med 32 millioner ved hans avgang, mer enn beløpet som trengs for å gjenreise Ekserserhuset (klikk på bildet for større versjon):
X BT 07.02.14 gyllen fallskjerm til Stein Klakegg

 

I 2007 var lederen i SpV Stein Klakegg med på å belønne Ole Jan Strønen for forfallsspekulasjon på Jonsvollskvartalet. I 2007 ble Strønen betalt 108 millioner kr. for Jonsvollskvartalet etter at han hadde ryddet Ekserserhuset av veien i 2001. Strønen fikk lov til å gjøre det som følge av lovnader om at Ekserserhuset vil bli gjenreist på eller i nærheten av Jonsvollskvartalet. Da SpV kjøpte Jonsvollskvatalet overtok de forpliktelsen om å bekoste gjenreisning av Ekserserhuset.

 

BT 020908 Klakegg Strnen

Her vandrer Strønen og Klakegg foran selve grunnen til Ekserserhuset.