Nøstebukten i dag

Nøsteboden fra 1600-tallet på Nøstegaten 32 fremstår som et vellykket eksempel på restaurering. Sjøboden på  Nøstegaten 50 lå på hjørnet der Nøstegaten svinger nord mot Nordnes og var et bindeledd i det opprinnelige bygningsmønster av sammenhengende sjøboder rundt Nøstebukten. Nøstegaten 50 ble revet i 2009 på grunnlag av en reguleringsplan som ble innvilget på falske premisser.
 
Sjøboden på Nøstegaten 82 har en intim samhørighet til den omkringliggende tradisjonelle bergenske trehusbebyggelse. Dette området har vært utsatt for en særdeles brutal bebyggelsesplan i regi av Westfal-Larsen Invest AS. Deres reviderte forslag av 29.03.12 var enda verre enn de opprinnelige planene: de ønsket da å flytte hele sjøboden lengre vekk fra boligstrøket på Dikkedokken-Verftet! Sjøboden på Nøstegaten 82 ble i august 2012 solgt til Westfal-Larsens underselskap Berstad Eiendom og de overtok sjøboden den 01.10.12 slik at det røde hjerte til boligmiljøet rundt Dikkedokken-Verftet stå i fare til å bli fjernet fra kroppen den tilhører.
 
En ny tredje reguleringsrunde med tilhørende nytt forslag ble annonsert oktober 2014 der formålet er å bygge boliger ved Dikkedokken-SYD rundt sjøboden på Nøstegaten 82. Dette forslaget var nylig på høring. Saksopplysninger finnes på Dikkedokken-lenken på denne websiden.
 
Det er blitt annonsert at Nøstegaten 82 skal bevares. Tiltakshaveren har også formidlet at de vil bevare siktlinjene til sjøen langs begge sider av Nøstegaten 82. Prosjektet vil likevel være av et slik omfang at innvendinger fra tidligere høringsrunder fremdeles er kurant: Boligstrøket ved Dikkedokken står i fare for bli skyggebelagt.
 
Samtlige tre sjøboder har på ulikt vis vært eksempel på vern gjennom bruk. Nøstegaten 32 er vernet og Nøstegaten 82 er regulert til bevaring, men dette innebærer ikke et formelt vernevedtak og huset er nå utsatt for forfallsspekulasjon. Uforpliktende føringer er et lett bytte for den aggressive forfalls- og ødeleggelsestaktikk som kjennetegner eiendomsspekulanter. Bergen er ikke i trygge hender så lenge byens politikere jobber i spekulantenes ærend. Den videre skjebne til Nøstebukten avhenger av vår årvåkne beskyttelse.