Ekserserhuset i bybildet på 1800-tallet

Alfarveien gikk rett mot Ekserserhusportalen

Bilde1 ekserserhuset 

Frem til DNS ble bygget i 1909 gikk folkestrømmen over Engen

rett mot portalen til passasjen som førte til Ekserserhuset. Portalen

er på venstre siden av den hvite fire-etasjers bygningen i hjørnet 

av bildet øverst til høyre. Bildet er fra 1898.

(klikk på bildet for forstørrelse)

 

 

engen stort2

Ekserserhusportalen har den 7-formete tredøren ved de fire

menneskeskikkelsene i midtre-høyre siden av dette bildet som er

fra ca. 1870.

(klikk på bildet for forstørrelse)

 

Bilde3 ekserserhuset

Ekserserhuset hadde et ytre vrimleområde med en lun plassering. 

Dette fremgår av det trekantete området rett bak portalen som leder

til en trekantet passasje som åpner opp foran inngangen til "Exer ceer

huus". Utsnitt av kart fra 1864.

(klikk på bildet for forstørrelse)