nostebukten kart indre Nøstebukten sett fra Nordre Nøstekai Nøste- og Sukkerhusbryggene ca. 1900 Sukkerhusbryggen og rivetomten til Nøstegaten 50-60 Nøsteboden Bilder av Gustav Brosing fra 1957 Bilder av Gustav Brosing fra 1957 Bilder av Gustav Brosing fra 1957 Bilder av Gustav Brosing fra 1957 Nordsiden av Sukkerhusbryggen, ukjent årstall Sukkerhusbryggen sett fra kaien ved Nøstegaten 50 Nøste- og Sukkerhusbryggene, ca. 1890 Nøstegaten 39-45 sett fra Nøstetorget Nøstegaten 39-45, ukjent årstall, bare husene på venstre siden av bildet eksisterer fremdeles Nøste- og Sukkerhusbryggene, bildene trolig tatt fra balkongen på Nøstegaten 47, balkongen er der fremdeles Nøste- og Sukkerhusbryggene, bildene trolig tatt fra balkongen på Nøstegaten 47, balkongen er der fremdeles Komediehuset er det hvite huset lengst til venstre. I vinduet til kiosken til høyre er postkort og suvenirer utstilt. De norske og amerikanske flagene avspeiler kundegrunnlaget til Den Norske Amerikalinje på Nøstebryggen. Kiosken er der fremdeles, men er idag et gatekjøkken. Dette er det eneste huset i det avbildet arealet som overlevde bombeulykken den 29.10.1944. Mer info kommer. Nøstetorget 4 brukes idag som gatekjøkken; det er det eneste huset på det avbildete arealet som overlevde bombeulykken den 29.10.1944. Nedre banesmau 7 sett fra sørvest. Nedre banesmau 7 er fra 1799 Nedre banesmau 7 sett fra øst Nedre Banesmauet sett fra noen meter fra Baneveien. Taket til Nøstegaten 50 er lengst i bakgrunnen. Nøstegaten 50 ble revet tidlig i 2009 Sukkerhusgaten, dagens Spar butikken er på hjørnet til høyre. Den øverste balkongen på bygget på enden av gaten til høyre var trolig ståsted for 2 andre bilder på dette interaktive kartet Bygget til Grønners jernvarehandel, det var også en jernvarehandel der på 1950-tallet Jonsvollskvartalet den 21.04.07: Baneveien 10 og 12 på rivedagen Trappene til Sukkerhusbryggen sett fra havnebasenget ved Nøsteboden Merk Den Norske Amerikalinja-skiltet langs taket på terminalbygget Arkeologisk funn fra rivetomten på Nøstegaten 50-60. Bildet er tatt 24.03.09 Midt på bildet er det opprinnelige havnebassenget på sørsiden av Sukkerhusbryggen. Dette arealet ble fylt inn for å lage en parkeringsplass. Den begravde kantsteinen er fremdeles intakt. Trappene der Kaiser Wilhelm II trolig i årene før 1914, samt Kong Haakon VII august 1945 påsteg land, er ennå begravd under parkeringsplassen. Restaureringen til den opprinnelige tilstand vil berike området rundt Hurtigrutekaien og Nøsteboden. Billettboden til fergen til Laksevåg er til høyre. 03.09.09: Bolverket til den opprinnelige Sukkerhusbryggen graves opp uten arkeologisk tilsyn ”07.09.09: Ansatte fra Fylkeskonservatoren i Hordaland dokumenterer det laftete bolverket til den opprinnelige Sukkerhusbryggen. Pilen til det blå trafikkskiltet øverst på midten av bildet peker rett mot hjørnet til en av de eldste trebebyggelser i Bergen (klikk på pilen plassert på Nøstegaten 41 av det interaktive kartert for å se interiørets originale laftverk, samt vitenskapelige dateringer. Nøstetorget ca. 1900 - den gang en yndet vrimleplass. Også for mange turister som ankom Bergen via Sukkerhusbryggen-Nøstebryggen, jf. hestedrosjen utstyrt med britisk flag tilsynelatende for å signalisere en engelsktalende sjåfør eller turguide. Kong Haakon den VII steg opp de avbildete trappene da han ankom Bergen for første gang etter krigen i august 1945. Disse trappene er nå begravd under en parkeringsplass. Nøstegaten 41: Dateringer fra treprøver tatt i 2007 Dette bildet er tatt fra der broen ved Sydnes sjøbad står. Det viser til hvordan området kan komme til å ta seg ut etter at området blir restaurert. Forbildet kan være enten de 30 meter brede trappene som er her avbildet, eller de nyere mindre trappene som man ser på det interaktive basiskartet fra 1913. De 30 meter brede trappene indikerer at dette bildet kan være fra nærmere 1900 eller før. Nøste- og Sukkerhusbryggene: robåtene ligger innenfor arealet på sørsiden av Sukkerhusbryggen som ble fylt inn for å lage en parkeringsplass. Bildet er trolig tatt fra trappeavsatsen som nå ligger begravd under parkeringsplassen. Kong Olav på Nøstebryggen. Mer info kommer. Kong Haakon på Sukkerhusbryggen, trolig under Kroningsferden i 1906. Kaiser Wilhelm II av Tyskland var også en hyppig gjest på Sukkerhusbryggen:  www.hansakontoret.no/keiser_wilhelm_II.html 20.10.09; Nyoppdaget gravefunn foran Nøstegaten 41-43 24.10.09; Nyoppdaget gravefunn foran Nøstegaten 41-43 Ca. 1945; Kiosken på Nøstetorget ligger til venstre på dette bildet og er merket med en liten hvit pil. Det fremgår av bildet at Ekserserhuset forsåvidt passer inn på Baneveien-siden av Nøsterekkenkvartalet. Motforslaget til BIT Teateret derimot, vil være utilbørlig stort – gulvarealet til BIT vil være omtrent det dobbelte av Ekserserhuset. Når høyden er medregnet vil total-størrelsen til BIT være omtrent det tredobbelte.
Norges eldste husrekke i en by tåler ikke overbelastningen som BIT representerer.

Hvordan bruke kartet:
Hver pil er en link til ett eller flere bilder.
Klikk hvor som helst på skjermen for å lukke bildet.
For å se fullversjon klikk på teksten i det hvite feltet under bildet.
Noen bilder er det flere varianter av,
da kommer det opp "neste" og "forrige" på sidene av bildet.