Jonsvollsgaten 2 i ord og bilder

1700-tallet til 2007

Jonsvollsgaten 2 tilhørte husrekken av bygninger som først ble oppført på nordsiden av Engen ca. 1680 (viser til Fredrik V. atlas bind 41, folio 16). Den gang var Engen, snarere enn Torgallmenningen byens storstue og det var her at det viktigste teater i datidens Norge, Komediehuset ble bygget i 1800. Engen var da som nå et fritidsområde, skueplass og paradegrunn. I en regnby som Bergen var det ønskelig at Det bergenhusiske Infanteriregimentets eksersis kunne foregå under et tak. Følgelig ble Ekserserhuset oppført i 1821, men det tok ikke mange år før Ekserserhuset ble brukt hovedsakelig i underholdnings øyemed som et lavfolkelig alternativ til Komediehuset. Adkomsten fra Engen til Ekserserhuset var gjennom et kort smau ved siden av Jonsvollsgaten 2. Jonsvollsgaten 2 var synlig fra både Komediehuset og Ekserserhuset.

Engen

Komediehuset er avbildet på venstre siden. Jonsvollsgaten 2 er bygget med skorsteinen lengst til høyre. Bergens mentale sygehus er bygget med det lange taket og fire skorsteiner i bakgrunnen. Klikk på bildet og se nøye til høyre for "spøkelset" midt på bildet, og du kan skimte fire mennesker foran døren til passasjen som førte til Ekserserhuset. (Du kan også se dette bildet sammen med bygninger som fremdeles finnes på Vaskerelven den dag i dag ved å klikke her.) Bildet er fra ca. 1870 og viser et nabolag som trolig var lite endret fra tiden da Ibsen hadde sitt hjem og virke i Komediehuset i årene 1851-57.

Engen var lenge gateadressen for bygget som sto på Jonsvollsgaten 2. Senere ble gateadressen endret til Jonsvollsgaten. Etter at Jonsvollsgaten ble anlagt i 1870-årene for å lage en åpning mellom Engen og Nøstet, ble en ny vindusrekke satt inn på Jonsvollsgaten 2 langs østsiden. Det var da at Jonsvollsgaten 2 fikk den utforming som var ganske lik den som den hadde resten av sin levetid.


(Klikk på bildet for større visning, den hvite pilen peker på Jonsvollsgaten 2.)

Opp igjennom årene ble Jonsvollsgaten 2 blant annet brukt til Vestlandske Vanføreheim, frisørsalong, skobutikk, sykkelbutikk, og til sist hjemsted for boligaksjonister. Som hjørnebygg hadde Jonsvollsgaten 2 et komplementært forhold vis à vis de andre hjørner på gatekrysset Vaskerelven/Jonsvollsgaten-Teatergaten. Bygningen på nabohjørnene er enten regulert til bevaring eller totalfredet (Den Nationale Scene). Jonsvollsgaten 2 var det siste trebygget ved bindeleddet Vaskerelven-Nøstet og ble brutalt utsatt for snikrivning i påskeuken den 2. april 2007. Omstendighetene var utgangspunkt for en rettsprosess som vedvarte i over to og et halvt år: frifinnelsen av Lovret i Bergen tingrett ble anket av påtaleenheten til Gulating lagmansrett. Behandlingen der ble anket av Lovret til både Høyesterett og Tilsynsutvalget for dommere, dette pga. at lagmansretten nektet å vurdere bevismaterialet eller høre på tre vitner. Saken ble henlagt av påtaleenheten i desember 2009.

bevis-lite

I fravær av Jonsvollsgaten 2 reiser nye forpliktelser for ivartakelsen av kulturaksens midtpunkt seg. Ekserserhuset står klart til bruk som et avbøtende tiltak mot de ødeleggelser som spekulantene har begått mot Jonsvollskvartalet. Ansvaret for områdets fremtid ligger hos en engasjert befolkning som må sikre Ekserserhusets gjenreisning på Baneveien ved Jonsvollskvartalet. Som følge av sitt oppkjøp av østre Jonsvollskvartalet i 2007 overtok Sparebanken Vest forpliktelsen til å gjenreise Ekserserhuset. I 14 lange år har Sparebanken Vest forsømt sin forpliktelse til å gjenreise Ekserserhuset i nærheten av Jonsvollskvartalet.

Se alternativ planskisse av det som kunne ha blitt. (Forutsetningen for den alternative planskissen var at en landskapsarkitekt omformet parkeringsplassen på østsiden av Jonsvollskvartalet til en offentlig plass.)

Kildereferanser:

Jonsvollskvartalet i historisk lys av Geir Atle Ersland: http://bergis.uib.no

Antikvarisk dokumentasjon Jonsvollskvartalet laget på oppdrag fra Byantikvaren

Nøstet - en bydel i Bergen av Jo Gjerstad