Jonsvollskvartalet


17.05.07 Norsk-amerikaneren og initiativtakeren til nøstebukten.org David M. Lovret legger ned to kranser til minne for Jonsvollskvartalet. Lovret ble arrestert den 02.04.07 da han prøvde å stanse rivningen av Jonsvollsgaten 2 fra 1700-tallet. (Jonsvollsgaten 2 lå på jordpletten i bakgrunnen.) Ekserserhuset stod midt på Jonsvollskvartalet. Tidlig på lørdag den 21.04.07 ble de siste to trehusene i Jonsvollskvartalet revet – Baneveien 10 og 12 som lå foran rekken av trehusene du ser i bakgrunnen.