Alternativt planforslag for Jonsvollskvartalet

For Den Nationale Scenens ytre kulisse

Den 22. juni 2009 lanserte Sparebanken Vest et forslag for å bygge en koloss nesten tre ganger større enn Rådhuset på Jonsvollskvartalet. Artikkelen Engen er tatt på sengen er mitt tilsvar som ble publisert i Bergens Tidende den 27. juni 2009. Nøstet, Verftet og Klosteret velforening har fremhevet viktigheten av å ta hensyn til nærmiljøet, samt formidlet sine bekymringer om at et eventuelt nybygg på Jonsvollskvartalet kommer til å forringe utsikten, lys- og skyggeforholdene ved parken omkring Den Nationale Scene. Jonsvollskvartalet er tilgrenset kulturhistorisk bebyggelse på øst-, nord- og vestsiden. I tillegg finnes totalfredet bebyggelse fra tidlig på 1600-tallet 100 meter sørvest for Jonsvollskvartalet, samt den totalfredede Nationale Scene på sørøst-siden like ved.

De som legger frem planforslaget er forpliktet til å gjenreise Ekserserhuset, men utbyggerens Forslag til planprogram, drøftelse av "Antatte problemstillinger og utfordringer" (s. 9) nevner ikke Ekserserhuset med et eneste ord! Det har kommet ytringer fra flere hold om gjenreisning av Ekserserhuset på Jonsvollskvartalet.

 

I juli 2008 lanserte Nøstet, Verftet og Klosteret velforening et alternativt planforslag for Jonsvollskvartalet som vektlegger fire prinsipper:

1. Siktlinjen fra teaterparken ved Den Nationale Scene og Vaskerelven mot Nordnes og Nøstet blir ivaretatt.

2. Den skjemmende etterkrigsbebyggelse på sørvestsiden på Jonsvollskvartalet overdekkes med et nybygg med en utforming som tar hensyn til bebyggelsen omkring nordvest-, nord- og østsiden av Jonsvollskvartalet.

3. Sparebanken Vest er forpliktet til å gjenreise Ekserserhuset. Forslaget om gjenreisning av Ekserserhuset på hjørnet Jonsvollsgaten-Baneveien støttes (hjørnet Jonsvollsgaten-Baneveien er synlig fra DNS og Vaskerelven).

4. En ensformig glassfasade vil være en ulykke for nærområdet. For å sikre tilpasning til de varierte fasader omkring nordvest-, nord- og østsiden av Jonsvollskvartalet er en variert fasade på nybygget foreslått.

 

Klikk her for å se skissen til det alternative planforslaget.

 

Plassen foran nybygget bør omformes av en landskapsarkitekt. Det forutsettes at nybygget ikke overstiger høydegrensen i Bergen sentrum som er 27 meter. Parkeringsplassene bør flyttes slik at innkjørselen ikke blir nødvendig. Det står ca. 300 ubrukte parkeringsplasser på Klostergarasjen like ved. Ifølge reglementene i hht. arealet på Jonsvollskvartalet, har Sparebanken Vest lov til å ha mellom 78 og 98 parkeringsplasser; disse bør tas i bruk i Klostergarasjen. Bymiljøet kunne forbedres dersom Jonsvollskvartalet var uten bilparkering med tilhørende køer foran garasjeinnkjørselen. Bergen kommune eier hele Klostergarasjen og kan dermed bidra til allmennyttige formål ved å disponere 78 til 98 parkeringsplasser til bruk for Sparebanken Vest.