Planforslag og alternativt planforslag

Westfal-Larsens skisser for nybygg omkring sjøboden på Nøstegaten 82 (Bjørge A/S) ved Dikkedokken-SYD var ute til høring i 2008. Her kan du se de volumskisser jeg har tegnet som tilsvar.

Planen vil ha betydning for hvordan området mellom Dikkedokken og TV2-huset tar seg ut sett fra Verftsbakken, Galgebakken og Fredriksberg festning. For berørte naboer vil planen ha betydning for lys- og skyggeforhold, samt utsikt til sjøen og opplevelsen av at det i det hele tatt inntil 1980-tallet fantes en sjølinje ved Verftsgaten.

Jeg har laget to alternative planforslag der siktlinjer fra nabolaget til sjøen er ivaretatt og den opprinnelige strandlinjen omkring sjøboden er restaurert: Alternativt planforslag A er idealet der sjølinjen omkring Nøstegaten 82 blir restaurert både på nord- og vestsiden. Alternativt planforslag B er en kompromissløsning der strandlinjen bare gjenopprettes på vestsiden av Nøstegaten 82. 

Under den del av Nøstegaten 119 som er bygd på betongsøyler i sjøen finnes en gammel slipp. Det foreslås her at evt. fremtidig bebyggelse over slippen kan ta i bruk de betongsøyler som allerede finnes. Et nytt gulv med gjennomsiktige pleksiglassplater kan legges for å gi en opplevelse av nærhet til sjøen. Pleksiglassplatene kan legges mellom søylene slik at gulvet kan ha vinduer mot sjøen under. Søylene kan bil opplyst med et fargespill av dempet lys i ulike sjatteringer om natten. De pleksiglassplatene kan være i to lag; et tykt støtteunderlag og et tynt overlag som kan skiftes ut med få års mellomrom pga. risper på overflaten. Det forutsettes at strukturen til bebyggelsen over slippen er relativt lett og inneholder f.eks. en foajé, restaurant, kafe, kantine eller konferanselokale.