min egen personlig kort forenklet merknad

Bergen kommune
Etat for byggesak og private planer
Postboks 7700
5020 Bergen
Bergen den 26. april 2007
 
Merknad til sak 200016082, plan 16360000 (Nøstegaten 50-60)
Jeg vil ikke akseptere det minste av 2 (eller flere) onder inklusiv ”alternativ B” fra 02.02.06 som forenlig med et av byens mest historiske nabolag. Området omkring Nøstebukten fortjener et positivt bidrag. Dette forutsetter tre prinsipper for tilpasset bebyggelse:
 
Tilpasning av størrelse
1:1 forholdet mellom Nøstegatens bredde og bygningens høyde må ivaretaes.
                            
Tilpasning av materiale
Dette innebærer bebyggelse hovedsakelig av tre. Det finnes mange eksempler på moderne trebygg som tilbyr et harmonisk arkitektonisk samspill med dens omgivelser. Strandveien 37 ved Svartlamon i Trondheim er et av disse (bilag 1). Båthuset til Bergen brannvesen ved Nøstekaien er et annet (bilag 2a). Jeg vil anbefale websidene til Norske Arkitekters Landsforbund, samt bkark.no og www.trefokus.no for en orientering.
 
Tilpasning av stil.
De historiske grunnlinjer fra sjøbodene ved Nøstebukten må ivaretaes. Balkonger må ikke forstyrre formene til husene. Gavler bør bli rettet mot Nøstebukten av hensyn til besøkende på Hurtigrutekaien (bilag 2b). Over 142 millioner kroner er blitt investert i Hurtigruteterminalen (bilag 3). Det er viktig at dens nabo er en verdig tilpasset bebyggelse i tråd med Bergens historiske identitet som snart en kvart million cruise-turister årlig ønsker å oppleve (bilag 4). Hurtigruten ble kåret av reisemagasinet Lonely Planet til verdens vakreste sjøreise i boken Bluelist og det er særlig viktig å ivareta verdien av denne reisen ved utgangspunktet ved Nøstebukten.
   
David M. Lovret
Verftsgaten 17B
5011 Bergen