Merknad: Bilag 2

Sparebanken Vest bygger en bygning opptil 28 meter høy fra midten og til venste på dette bildet. Et referansepunkt er takhøyden på DNS som er 25,5 meter høyt målt fra inngangen opp til den høyeste delen av taket (scenetårnet). Planområdet på Jonsvollskvartalet er riktignok noen meter lavere, men Sparebanken Vest bygger 27 meter høyt helt opp mot hjørnet av Teatergaten-Jonsvollsgaten. Dette vil føre til at nybygget vil være svært synlig fra en rekke ulike synsvinkler i nærområdet, ikke minst foran DNS. (klikk på bildet for full størrelse)