Henrik Ibsens læringsplass

Ibsen ble invitert til Bergen av Ole Bull. Senere bemerket Ibsen ”ja, hine aar i Bergen var i sandhed mine læreaar!” Ibsen var forpliktet til å levere et nytt skuespill hvert år til Det norske Theater i Bergen for teatrets stiftelsesdag den 2. januar. Mesteparten av tiden bodde han på baksiden av Komediehuset (omtrent der billettlukene til Konsertpaleet ligger). Det kan tenkes at erfaringer fra tiden i Bergen førte til de holdninger Ibsen formidlet i et brev til Bjørnson desember 1867 da Ibsen skrev: ”Theaterstrævet er for en digter en dagligt gjentagen Fosterfordrivelse”.
 
Hva leste Ibsen mens han var i Bergen? En av de viktigste bøker han leste i hans Bergensperiode var Hermann Hettners Das moderne Drama (1852). Ibsen fikk tak i dette verket samme året det ble publisert da han var på en studietur til Dresden som ble sponset av Det norske Theater.
Originalen av Das moderne Drama kan leses her:
 http://www.archive.org/stream/dasmodernedramaa00hettuoft#page/n5/mode/2up
 
 
 
 I 1943 ble et filmopptak ble laget av interiøret av Komediehuset. Dette var
lagt ut av UiB i forbindelse med Ibsenåret 2006, men ble siden fjernet fra nettet.
 
Se en filmklipp fra 1943 av Komediehuset ved å klikke her. [denne filmklippen var lagt ut av UiB i forbindelse med Ibsenåret 2006, men er siden blitt fjernet av UiB.](krever shockwave player installert på din maskin).