David M. Lovret frikjent for bruk av nødverge den 2. april 2007

I en rettssak den 26.03.08 forsvarte David M. Lovret sin bruk av nødverge (ved å sitte på en gravmaskin) for å hindre rivingen av Jonsvollsgaten 2. Den 28.03.08 ble han frikjent nødverge.

Den 2. april 2007 gjorde jeg opprør mot likegyldighet.

 

Det jeg gjorde var viktig ikke fordi alle andre gjorde det, men fordi ingen andre gjorde det.

 

Jeg får håpe at de som støtter meg i denne og lignende saker er like ivrig, begeistret og engasjert som de som ikke verdsetter Bergens egenart!