Amsterdam deklarasjon

 
 Amsterdam-deklarasjonen fremmer tre grunnleggende prinsipper:

  1. Uavhengig av dens uvurderlige kulturverdi, gir Europas arkitektoniske arv sine folk en bevissthet om deres felleshistorie og fellesfremtid. Dens bevaring er derfor en sak av vital viktighet.
  2. Den arkitektoniske arv inkluderer ikke bare selvstendige bygninger av eksepsjonell kvalitet og deres omgivelser, men også alle områder av byer og landsbyer av historisk og kulturell interesse.
  3. Siden disse skatter er felles eiendeler av alle  befolkninger i Europa, har de et felles ansvar for å beskytte dem mot de voksende farer som truer dem – forsømmelse og forfall, overlagt riving, utilpasset ny bebyggelse og overdreven trafikk.
Deklarasjonen vektlegger særlig helheter, dvs. ”arkitektoniske komplekser”:
Bevaringen av disse arkitektoniske komplekser kan bare bli forestilt i et vidt perspektiv som omfatter alle bygninger av kulturell verdi, fra de største til de mest beskjedne – ikke å forglemme de fra vår egen tid sammen med deres omgivelser. Denne overordnete beskyttelse vil komplementere den stykkevis og delte beskyttelse av selvstendige og isolerte minnesmerker og lokaliteter.
 
 
Original tekst på engelsk:
http://www.icomos.org/en/charters-and-texts/179-articles-en-francais/ressources/charters-and-standards/169-the-declaration-of-amsterdam