Sukkerhusbryggen


Sukkerhusbryggen er på midten av dette bildet fra ca. 1910. Til venstre er dagens Nøstebryggen som den gang ble brukt av Den Norske Amerikalinje.


Klikk på det interaktive kartet for å se området omkring Sukkerhusbryggen-Nøstetorget. Kartet viser til fotografens ståsteder, samt links til 45 fotografier tatt mellom ca. 1890 og 2011. Bildene gir et dynamisk oversikt av området.

Sukkerhusbryggen har ihvertfall eksistert siden ca. 1740.

 

Siste nytt

- 06.12.18: Ingfrid Bækken ved Bergen byarkivet har skrevet en interesant artikkel om Nøstetorget: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/bergen-byarkiv/9688/9690/article-159003

- 07.12.17: Restaurering eller total renovering? Ifølge et forslag står Sukkerhusbryggen og hele Nøstetorget i fare for å bli forvandlet til det ugjenkjennelig:  https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/Kv3jRX/-Byens-bakgard-kan-bli-en-perle

- 07.10.16: pristilbudet og finansiering for restaureringen av Sukkerhusbryggen er i boks: http://www.bt.no/btmagasinet/Roger-Iversens-metode-323311b.html

- 30.11.15:  http://www.bt.no/kultur/Vil-grave-frem-den-gamle-Sukkerhusbryggen-3492281.html

- mai 2015 - hopen på nordsiden av Sukkerhusbryggen er tilbakeført til tilstanden den hadde i 2012.

 

Hopen på høyre siden av bildet (med de små båtene) ble utsatt for dumping den 23. april 2013 for en "midlertidig" utfylling. Mange år med protester og advarsler førte ikke til en dumpingstans. Havnevesenet kom med forsikringer om at utfyllingen skulle fjernes i 2015, men pga. erfaringer med systematisk misbruk av "midlertidige" tiltak andre steder i Bergen, var det grunn til å opprettholde årvåkenhet for å sikre at det blir et samsvar mellom politisk vedtak omkring det "midlertidige" og det som faktisk skjer.