Nøstegaten 39-45

Nøstegaten 39-45 fredet

Noen av Bergens eldste trebygninger er endelig fredet.

Nøstegaten 39,41,43 og 45 ble automatisk fredet høsten 2007. Treprøver tatt på initiativ fra byantikvaren på bekostning av riksantikvaren påviste at bygningene stammer fra før 1650. Bygninger fra før 1650 er automatisk fredet i hht. Lov om kulturminner § 4. Nøstegaten 39-45 har følgelig et komplementært forhold til Nøsteboden rett over gaten som stammer fra den samme perioden.

 

Den offentlige fredningserklæringen fra Riksantikvaren kom først den 14. oktober 2008 og er omtalt i den følgende link:

www.riksantikvaren.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=4769