Hva Nøstegaten Eiendom AS har sagt

 

I årenes løp har hovedskandalen om Ekserserhuset ført til flere side-skandaler. Det siste skudd fra stammen så dagens lys den 16.01.19: 

https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/rLaz28/Byradet-sier-nei-til-a-erstatte-slitne-skur-med-leiligheter

Forslaget til Nøstegaten Eiendom AS ble avvist av bystyret dagen etter; det kommersielt omfanget av hva som skulle være et ideelt foretak fremgår i saksdokumentene: 

https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/utvalg/900155/mote/1080656/sak/209823

Forslaget fra Nøstegaten Eiendom AS om bygging av 10 leiligheter står i motsetning til de ytringer de har gitt gjennom årene om at tomten skulle heller bli forbeholdt gjenreising av Ekserserhuset:

 

Høsten 2013: Nøstegaten Eiendom AS skrev følgende i en merknad med innvendinger mot at BiT Teatergarasjen skulle bli bygget på krigsskadetomten:

" Vi kan ikke godta at det blir oppført et stort og tungt betongbygg imot disse historiske bygg. Det ville være mer naturlig at man eventuelt kunne utvide trehusmiljøet ved å plassere ekserserhuset  (sic) på tilstøtende areal. "

 

01.04.14: Nøstegaten Eiendom AS, representert ved Roger Iversen og Tryggve Fett, fremmet og forsvarte på et møte med kulturkomiteen i Bergen kommune gjenreisning av Ekserserhuset på krigsskadetomten.

 

23.04.14: I en artikkel i BT ble det formidlet " Vi har en kontrakt med Bergen kommune som la strenge føringer om hvordan vi skulle videre utvikle området ... Nøstegaten Eiendom AS arbeider for å revitalisere området, blant annet ved å gjenreise det gamle Ekserserhuset i disse omgivelsene. "
 
22.06.15: I hovedingressen i BT-artikkelen Fortsatt strid om Ekserserhuset fremgår det:
" Roger Iversen og Arne Veidung er lei av å vente. De vil snarest gjenreise Ekserserhuset på tomten foran Sentralbadet. " I hele artikkelen gir Roger Iversen et varmt forsvar for gjenreisning av Ekserserhuset på krigsskadetomten og det anbefales at artikkelen leses i sin helhet: https://www.bt.no/kultur/i/kp0A6/Fortsatt-strid-om-Ekserserhuset
Der sier Roger Iversen blant annet: 
- (BT) Dette blir gratis for kommunen?
- (RI) Ja, det er poenget. Vi tar alle utgiftene. Trenger ikke offentlig støtte. Vi snakker ikke, men gjør det. Vi vil lage et skikkelig kulturhus.

- (BT) Når kan bygget gjenreises foran Sentralbadet?

- (RI) Veldig raskt. Hvis politikere sier ja. Grunnforholdene er avklart. Myndighetene har gitt grønt lys for at det kan bygges, sier Iversen.

 

I den samme artikkelen påstår Iversen at Nøstegaten Eiendom AS hadde fått tilsagn fra Sparebanken Vest om å overta Ekserserhuset, men dette ble tilbakevist av daværende informasjonssjef Siren Sundland " ... som ikke kjenner til at det er gjort noen avtale med Roger Iversen og Arne Veidung om å overta Ekserserhuset. "

 

08.10.16:

Roger Iversen fortsetter å tale varmt for gjenreising av Ekserserhuset på krigsskadetomten:

http://www.e-pages.dk/bergenstidende/2333/95/?gatoken=dXNlcl9pZD0zMzA0MjQ3JnVzZXJfaWRfdHlwZT1jdXN0b20%3D

Samme året fremmet Nøstegaten Eiendom AS byggeplaner for 10 leiligheter på tomten som skulle bli brukt for gjenreising av Ekserserhuset.