Den opprinnelige strandlinjen

Nordsiden av Nøstegaten 82 i 1957: bilde av Gustav Brosing.
 (Klikk på bildet for fullvisning)
Nordsiden av Nøstegaten 82 i 2008: Ifølge Alternativt planforslag A kan sjølinjen (hop) gjenopprettes langs sjøbodens Nordside. Lagerhallen på høyre kanten av bildet er nå tom og skal erstattes av et nybygg. Både Alternativt planforslag A og B åpner for at siktlinjen til sjøen gjenopprettes ved at nybygg utformes på en hensynsfull måte.
(Klikk på bildet for fullvisning)
Sør- og vestsiden av Nøstegaten 82 i slutten av 1930-årene: Dette luftbilde ble tatt i tiden før Nordre Nøstekai ble bygget. Det viser til det opprinnelige miljø omkring Nøstegaten 82 (Bjørge AS).
(Klikk på bildet for fullvisning)
Sør- og vestsiden av Nøstegaten 82 i 2008: Her ser man at det er lite som må til for at den opprinelige strandlinjen kan tilbakeføres på vestsiden av Nøstegaten 82.
(Klikk på bildet for fullvisning)