Alfarveien gikk rett mot Ekserserhusportalen

 

1821 - 2021

Ekserserhuset i Bergen i 200 år

Siste nytt om Ekserserhuset

 

 

GJEVE (Gjenreis Ekserserhuset venneforeningen)

 

GJEVE-årsmeldingen 2021-2022 

 

GJEVE-årsmeldingen 2020-2021

 

GJEVE-årsmeldingen 2019-2020

 

GJEVE-årsmeldingen 2018-2019

 

GJEVE-årsmeldingen 2017-2018

 

GJEVE merknad til høringen om Kulturarenaplan 2019 - 2030

Griegs Landkjenning (Opus 31) oppført 16.06.18 kl. 05:08 om morgen, vist live på NRK 2:  https://tv.nrk.no/serie/grieg-minutt-for-minutt/DVFJ40003118/15-06-2018

Grieg dirigerte en oppføring av Landkjenning på Ekserserhuset i august 1873. 

Dikkedokken er utsatt for byggeplaner tilsvarende fire Bergen Rådhus: På sydsiden 30 000 kvm.; på nordsiden 14 500 kvm. 

Fem Dikkedokken-NORD bilder (1, 2, 3, 4,  5) viser konsekvensene av utbygging.

Se Dikkedokken-lenken og konsekvenskartet som viser hvordan Westfal-Larsen vil ruinere trehusmiljøet ved Dikkedokken-SYD, samt i et Flygeblad om Dikkedokken-SYD (<dette flygeblad er fra et eldre høringsrunde.)

Banesmaukvartalet - et forfallsprosjekt?

Opp i all elendigheten har det også fremkommet gode nyheter

Siden det revidert planforslaget (planforslag 2) som er omtalt her ble lansert i 2012, så har det kommet et nytt planforslag for Dikkedokken-SYD (planforslag 3) i høsten 2014.

I mars 2012 ble Sjøboden på Nøstegaten 82 - hovedelementet i boligmiljøet ved Dikkedokken-Verftet foreslått fjernet: Bjørgeboden var foreslått omplassert på siden av tiltakshaverens prosjekt som er usynlig for beboere på Nordnes. Sjøboden er den eneste igjen på Verftet. I dens sted var det foreslått en bygningsmasse på over 30 000 kvm.; tre ganger mer enn Bergen rådhus i et nabolag av tradisjonelle trehus under 100 kvm. 

 

Ole Bulls eneste igjenværende scene i Bergen.

 

Les også det siste nytt om Ekserserhuset 

Folkets dom om nybygget til Sparebanken Vest: http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Misfornoyde-med-nytt-bankbygg-3350033.html

12.07.11 ble Sparebanken Vests (SpV) plan for en underjordisk parkeringsplass for 245 biler avvist av Miljøverndepartementet. Dette ga mulighet for en størrelsesreduksjon som kunne ha ført til en offentlig plass langs Jonsvollsgaten. SpV forspilte denne muligheten.

Innvendinger fra 2009 er beskrevet her. Den Blå Kors-aktige fasade som er nå ved siden av DNS skyggebelegger Teaterparken og Banesmaukvartalet. I planfasen var den estetiske utformingen ikke engang et tema i den offentlige saksbehandlingen.

Nøstegaten 50-60 har ført til permanente skader til Bergen, noe som sist fremkom i denne artikkelen fra 05.12.21:

https://www.ba.no/fargeekspert-fra-oslo-slakter-boligprosjekter-i-bergen-hva-tenkte-dere-pa/s/5-8-1756308

 

Ulike grader av hensynsløshet har preget planene for Nøstegaten 50-56 opp gjennom årene. Den 23.01.13 fikk tiltakshaveren dispensasjon fra nabovarsel og politisk behandling for å legge til 1914 kvm. ekstra på det allerede utilbørlig store prosjektet (byggesaksnr. 201212642).

Den 23.12.11 kom kunngjøringen om at Trond Mohn og Constructa AS vil igangsette et prosjekt som vil forurense Nøstebukten, forringe miljøet ved Sukkerhusbryggen-Nøstetorget og skyggebelegge boligstrøket ved Nøstet. Prosjektet er i strid med Kommunedelplan Sentrum som vil ivareta nærmiljøet og sørge for at byfjellene forblir synlige fra Hurtigrutekaien og Nøstekaien:

 Restaureringen av Nøsterekken snart ferdig (eller?)

Nøstegaten 50 revet: nok et tap for Bergens maritime miljø

For Den Nationale Scenens ytre kulisse

Frifinnelsen av David M. Lovret i Bergen tingrett ble anket av påtaleenheten som i desember 2009 til slutt henla saken

I en rettssak den 26.03.08 forsvarte David M. Lovret sin bruk av nødverge (ved å sitte på en gravmaskin) for å hindre rivingen av Jonsvollsgaten 2. Den 28.03.08 ble han frikjent nødverge.

Westfal-Larsens skisser for nybygg omkring sjøboden på Nøstegaten 82 (Bjørge A/S) ved Dikkedokken-SYD var ute til høring i 2008. Her kan du se de volumskisser jeg har tegnet som tilsvar.

Nøstegaten 39-45 fredet

1700-tallet til 2007

Til tross for at graverende forhold omkring saksbehandlingen av planer om nybygg på Nøstegaten 50-56 ble påklaget til både Fylkesmannen, byombudet og Sivilombudsmannen, ble planen vedtatt av Bergen bystyret den 25.01.10

INGEN av bildene på salgsprospektet for "Nøstet Panorama" på Nøstegaten 50-56 viste prosjektet sett fra gatenivået. Den utførlige merknad skrevet av Erlend Hofstad for Fortidsminneforeningen derimot, viser til prosjektet sett fra flere ulike ståsteder på Nøstet. Les også min kort merknad som vektlegger bruk av tre. Disse merknadene fra 2007 advarte mot den bred ni-etasjers aluminiummur som er nå midt i et av Bergens beste trehusmiljøer.