en tekst av Ibsen med musikken av Ole Bull

Teksten som ble opplest ved kransenedleggelsen den 29. oktober 2014 er trolig den første Ibsen skrev på vegne av teatermiljøet i Bergen.

 

I anledningen til Studentersamfundets aftenunderholdning for

Det norske Theateret i Bergen den 15. oktober 1851.

[utdrag: de første to strofene]

 

 

Læger du dit Øre til

Folkets Bryst, forvist du vil

høre Toner dybe, fulde,

som naar Havets Bølger rulle.

Lytter du i Nattens Stund,

lyder Suk fra Elvens Bund.

Vandrer du i Skov og Lunde,

hvisker det fra tusind Munde.

 

Triner du i Mindets Hal,

o, forvist du høre skal

længselsfulde Vemodstoner,

som en Gjenklang først forsoner.

Fryd og Ve fra Folkets Bryst,

Alnaturens milde Røst,

Mindets dybe Alvorsstemme

maa du lytte til og gjemme. 

 

 

På Universitetet i Oslo sin webside over Ibsens samlede verk er teksten registrert som et dikt av Ibsen der tittlen er oppgitt rett og slet som Chorhttp://ibsen.uio.no/enkeltdikt.xhtml  Andre kilder som boken Ibsen i Bergen og Heerenstals biografi om Ole Bull er teksten tilskrevet både Ibsen og Ole Bull som en del av sangteksten Kunstens Magt.Kunstens Magt er betegnet som et samarbeidsverk av både Bull og Ibsen. Det er rimelig å tro at  Ibsen skrev teksten og Bull komponerte musikken og noen kilder fremstiller kreditering slik. Ibsen var medredaktør av tidskriftet Andhrimmer fremtil nedleggelsen 28. september 1851 og han var da kjent som en dikter fremfor en skuespillforfatter.

En faksimile av ankomstannonsen i Bergenske Blade den 4. oktober 1851 finnes på følgende lenke, samt en beretning om Ibsens første tid i Bergen:  https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00001/Fiin_gammel_nr__2_06_1583a.pdf  Denne ankomstannonsen skulle tilsi at Ibsen var i Bergen på tiden Kunstens Magt ble oppført, men ifølge andre kilder som Heerenstals biografi om Ole Bull, samt noen steder i boken Ibsen i Bergen ankom Ibsen Bergen først den 21. oktober 1851. Ifølge Heerestal var både Ibsen og Bull tilstede på konserten den 15. oktober og de begge forlot Christiania sammen dagen etter; Heerestal beskriver Ibsen som Bulls følgesvenn på deler av reisen til Bergen. Side 101 i Ibsen i Bergen viser til at annonsen som annonsere Ibsens ankomst i Bergen 4. oktober som (først?) ble trykt i Bergenske Blade den 26. oktober 1851. Det er dermed kan være grunn til å tro at Ibsen var i Bergen i god tid før den 15. oktober 1851. En endelig avklaring omkring dette er ønskelig.

 

Kunstens Magt fremstår som et slags leilighetsdikt skrevet for en spesiell anledning, trolig tett opp til den 15. oktober 1851, med mindre Ibsen tumlet med teksten lenge før. Det var i denne tiden at Ole Bull strevde med å få Stortinget til å støtte Det norske Theateret som ble først etablert året før. Han innviterte da Ibsen til Bergen som et ledd i et kunstnerisk prosjekt med et usikkert utfall. Denne situasjonen var foranledningen for konserten i regi av Studentersamfundet den 15. oktober 1851 og i denne situasjonen var det naturlig til å manne til en hyllest til kunstens makt.

Den Gamle Logen på Grev Wedelsplass i Oslo var lokalet for konserten den 15. oktober 1851 til inntekt for Det norske Theateret i Bergen; konserten var en protest mot at Stortinget nektet å støtte Det norske Theateret. Det var full hus og utbyttet ble over 300 Spesialdaler som studentersamfundet oversendte til teateret i Bergen. Den 17. oktober 1851 ble diktet trykt i Morgenbladet og den 25. oktober 1851 ble Ibsen ansatt som teaterdikter i Bergen (han ble først ansatt som kunstnerisk leder året etter).

Heldigvis for ettertiden, transenderer Kunstens Magt den forgjenglige anledningen og den heller hentyder til universelle temaer knyttet til erindringenes plass i folket; temaer Ibsen jobbet med gjennom hele hans karriere. En karriere som startet i Det norske Theateret som gikk tapt den 29. oktober 1944.